betonherstelling:

Beton is reeds geruime tijd een van de meest gebruikte bouwmaterialen. Waar het eertijds als een volledig afgewerkt product beschouwd werd, besefte men na enige gebruikstijd dat zelfs de geringe opname en afgifte van lucht- vochtigheid een zekere verzwakking tot zelfs beschadiging kan veroorzaken.

Andere veelvoorkomende schadebeelden worden veroorzaakt door een foutieve water/cement factor bij het aanmaken en/of storten van de betonmassa, foutieve plaatsing van de wapeningen, of foutief ingeschatte zware mechanische of zelfs chemische belasting van betondelen.

Bij herstelling dient dus in een eerste instantie de oorzaak van de schade vastgesteld te worden, en een degelijk beeld gevormd te worden van de reeds zichtbare, maar vooral de nog te verwachten schadeontwikkeling.

Gebaseerd op deze kennis, kan dan de meest geschikte herstel- en afwerkingsmethode voor specifieke situaties vooropgesteld worden.