scheurinjecties:

Waterinfiltratie via scheurvorming in ondergrondse constructies komt zowel voor bij oudere gebouwen als bij nieuwbouw (ontbrekende of beschadigde afdichting tussen betondelen).

In de scheurvorming wordt onder druk een PU-vloeistof geïnjecteerd, die bij contact met vocht tot 40maal in volume kan zwellen, waardoor de directe infiltratie afgestopt wordt. Door vervolgens een stabieler PU-mengsel in de gevormde "schuimprop" te pompen, wordt volledige afdichting bekomen.